Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle  zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)  worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet als lid van de NVBT/FVB aan deze eisen. Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan verwijs ik u naar de klachtencommisie van de FVB.