Ik heb veel respect voor een ieder die de stap neemt om actief te werken aan zichzelf!

Over mij:

Lieve mensen, Ik wil jullie hier wat meer vertellen over mezelf en waarom ik nu doe wat ik doe! Want ook ik heb een aantal momenten in mijn leven gekend waarin ik de keuze maakte om hulp in te schakelen, en ik kijk daar dankbaar op terug. Tijdens mijn basisschoolperiode deed er zich in mijn gezin van herkomst een traumatische ervaring voor. Als jongere ontving ik hulp hiervoor van een maatschappelijk werkster. We hadden voornamelijk gesprekken maar ze gaf me ook een keer een creatieve opdracht. De symboliek daarvan en de weerspiegeling van mijn gevoelens en verlangens daarin gaf mij het inzicht dat ik nodig had om te kunnen gaan doen wat helpend voor mij was. Niet eerst de gesprekken met de hulpverleenster maar de tekening is me altijd bijgebleven! Deze ervaring heeft er mede toe bijgedragen om later de opleiding tot beeldend therapeut te gaan volgen. Ook de keuze om me te  specialiseren in verlies, trauma en ingrijpende gebeurtenissen en EMDR zal je nu duidelijk zijn. Ik werk van nature graag vanuit de combinatie professie en ervaringsdeskundigheid.
Zo is ook mijn affectie gegroeid met spel- en contactmethodiek FloorPlay. Deze coaching onderging ik zelf om mijn zoon met klassiek autisme beter te kunnen bereiken en begrijpen in het leven van alle dag. Omdat het me heel veel bracht ben ik het zelf ook gaan studeren om het in mijn praktijk toe te kunnen passen bij gezinnen met jonge kinderen die buiten de gebaande paden lopen.
Dan is er nog mijn passie voor honden. Met name bij mijn dochter en mij brengen honden en paarden het grote verschil in ons leven. Zij hebben de kracht om jong en oud intensief emotioneel te ondersteunen en te doen groeien. De therapeutische werking van dieren wordt tegenwoordig ook wetenschappelijk steeds breder gedragen en ook de scholing ervan verdiept en ontwikkeld zich razendsnel. Ik heb hier opleiding voor gevolgd en pleeg zo nu en dan een interventie met mijn hond Skipper.
Ten slotte heeft mijn analytische blik ervoor gezorgd dat ACT (cognitieve gedragstherapie) mijn binnenstroomde en inmiddels helemaal verweven is en duidelijk richting geeft aan het lichaamsgericht en beeldend werken.

Volg mij en Skipper op Social Media:

HBO Vaktherapie Beeldend

Diploma behaalt aan de Leidse Hogeschool in 1999; vierjarige voltijd opleiding vaktherapie beeldend.

ACT (cognitieve gedragstherapie)

Certificaat behaald in 2022 bij Bivt.

EMDR

Certificaat behaald in 2023 bij Takeoffsupport te Rijswijk.

Wil jij samen met mij werken aan een oplossing voor jou?